Dé hAoine, 21 Eanáir 1921

Láthair: 3 Cearnóg Mhuinseo. Príobháideach.