Dé Máirt, 25 Eanáir 1921

Láthair: 3 Cearnóg Mhuinseo. Príobháideach.