An Ghaeilge

Breathnaigh ar an mbailiúchán ábhar atá againn maidir leis an nGaeilge leis an Dr Aoife Whelan, atá ina léachtóir i Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.